1 do 2 { 3 printf("Wybierz polecenie:\n1 - LIST\n2 - GET\n3 - CLOSE\n"); 4 fflush(stdin); 5 scanf("%d", &wybor); 6 } while ((wybor < 1) || (wybor > 3)); 7 8 write(gniazdo, &wybor, sizeof(int)); // wyslanie komunikatu 9 10 switch (wybor) 11 { 12 case 1: // LIST - odbieram liste plikow 13 while(1) 14 { 15 memset(bufor, '\0', BUF_SIZE); 16 odczytano = pobierz(gniazdo, bufor); 17 if (odczytano <= 0) break; 18 write(1, bufor, odczytano); 19 printf("\n"); 20 } 21 break; 22 . 23 . 24 . 25 }